świętość na ziemi

Świętość, jestem o tym dzięki Jezusowi przekonany, dzieje się już na ziemi: oto królestwo Boga jest pośród nas,