POKUTA I POJEDNANIE

PRAWO DIECEZJALNE KOŚCIOŁA KALISKIEGO (PIERWSZY SYNOD DIECEZJI KALISKIEJ 2007-2009)

MIEJSCE I SPOSÓB SPRAWOWANIA SAKRAMENTU

494. Zwyczajnym sposobem sprawowania sakramentu pojednania jest spowiedź indywidualna (uszna) w kościele lub kaplicy. Spowiedź powinna odbywać się w konfesjonale. W szczególnych wypadkach, takich jak: spowiedź chorych, niepełnosprawnych, niedosłyszących, więźniów, podczas pieszych pielgrzymek, dopuszcza się sprawowanie sakramentu pojednania poza konfesjonałem.

495. Wierni powinni mieć możliwość przystąpienia do sakramentu pojednania codziennie przed każdą Mszą świętą. Kapłani mają zasiadać w konfesjonale co najmniej pół godziny przed rozpoczęciem Mszy świętej, zwłaszcza w kościołach i kaplicach publicznych, gdzie posługę pełni tylko jeden duszpasterz. Dopuszczalne jest sprawowanie sakramentu pojednania podczas Mszy świętej. Należy jednak zachęcać wiernych, by z tego sakramentu korzystali poza Eucharystią.

496. Na tablicy przy wejściu na plac kościelny lub obok wejścia do kościoła czy kaplicy należy podać informację o godzinach sprawowania sakramentu pojednania.

497. Szafarzem sakramentu pojednania jest kapłan posiadający upoważnienie biskupa diecezjalnego do wykonywania władzy święceń.

498. Kapłani inkardynowani do Diecezji Kaliskiej oraz zakonnicy posiadający upoważnienie do spowiadania na terenie tejże Diecezji, mogą zwalniać z ekskomuniki zaciągniętej z racji przestępstwa przerwania ciąży (por. KPK, kan. 1398) tylko po odpowiednim upoważnieniu biskupa kaliskiego [papież Franciszek

499. Kapłan sprawujący sakrament pojednania ma obowiązek stroju liturgicznego: alby lub komży, oraz stuły koloru fioletowego lub przynajmniej samej stuły fioletowej.

NABOŻEŃSTWO POKUTNE

500. Synod zachęca, aby w okresie Adwentu i Wielkiego Postu, w ramach rekolekcji i dni skupienia, były organizowane w każdej parafii nabożeństwa pokutne, które poprzez odpowiednio przygotowaną liturgię słowa pomogą wiernym lepiej przeżyć sakramentalną spowiedź.