Pogrzeb

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego: “Pogrzeb chrześcijański jest obrzędem liturgicznym Kościoła. Posługa Kościoła powinna zarówno dążyć do tego, by jasno wyrażać rzeczywistą łączność ze zmarłym, jak też skutecznie ożywiać uczestnictwo zgromadzonej wspólnoty w obrzędach i głosić jej życie wieczne” (1684).