Parafia Wysocko Wielkie

Home

MODLITWA O DOBRE PRZEŻYCIE MISJI

Boże, Stworzycielu nieba i ziemi, Ojcze Jezusa Chrystusa i nasz Ojcze, prosimy Cię o błogosławieństwo na czas misji świętych. Niech ten czas będzie dla nas darem łaski i Twego Miłosierdzia.
Synu Boży, który dla nas stałeś się człowiekiem, otwórz nasze umysły i serca na Twoje Słowo, abyśmy odnowili i umocnili wiarę otrzymaną na chrzcie Świętym.
Duchu Święty, odnów to, co otrzymaliśmy od Ciebie i spraw, abyśmy odnowili oblicze naszej parafii i abyśmy byli prawdziwą wspólnotą Kościoła.
Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, wzorze niezachwianej wiary: módl się za nami, abyśmy jak najlepiej wykorzystali łaskę misji świętych. Amen
Święty Walenty, módl się za nami.