Parafia Wysocko Wielkie
Aktualności

REKRUTACJA DO ARCYBISKUPIEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W POZNANIU

Rekrutacja do ASD w Poznaniu

Od dnia 14 czerwca br. rozpoczęła się rekrutacja kandydatów do kapłaństwa z diecezji kaliskiej, którzy będą przeżywać swoją formację w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. Szczegóły rekrutacji można znaleźć na stronie powolaniakalisz.pl, diecezja.kalisz.pl albo na Facebook’u Duszpasterstwa Powołań Diecezji Kaliskiej. Módlmy się w najbliższym czasie wakacyjnym o dar nowych i świętych powołań do kapłaństwa dla naszej diecezji oraz prośmy
o odwagę dla młodych ludzi w pójściu za Chrystusem.