Parafia Wysocko Wielkie
Aktualności

PROBOSZCZOWIE I ADMINISTRATORZY PARAFII WYSOCKO WIELKIE od połowy XIX wieku

ks. Wawrzyniec Kotecki

ks. Antoni Czaplicki

ks. Piotr Walterbach

ks. Józef Jagodziński

ks. Franciszek Maj

ks. Bronisław Strzyżewski

ks. Stefan Jankiewicz

ks. Roman Lorenz

ks. Alfred Linke

ks. Tomasz Jabłoński

ks. Jan Kąkolewski

ks. Przemysław Osowicki

ks. Leszek Kierojczyk

ks. Stanisław Zięba

ks. Jerzy Adamczak

ks. Henryk Szymiec

ks. Jerzy Krzyżaniak

ks. Jan Henryk Witkowski

ks. Jerzy Kaniewski

ks. Leszek Wojtasik

ks. Tomasz Kaczmarek