Zgodnie z kanonem 396 par. 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego w dniu 27 lutego 2023 roku przeprowadziłem wizytację kanoniczną w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Wysocku Wielkim, której proboszczem jest ksiądz Tomasz Kaczmarek, wspierany przez księdza seniora prałata Jerzego Adamczaka.

Księdzu Proboszczowi oraz najbliższym Współpracownikom bardzo serdecznie dziękuję za przygotowanie wizytacji. Wszystkim Wiernym dziękuję za obecność i modlitwę podczas wspólnych spotkań.

Wizytując Waszą parafię miałem radość przewodniczyć Mszy świętej w kościele parafialnym, podczas której razem z Księdzem Proboszczem modliliśmy się o Boże błogosławieństwo dla całej parafii. W Eucharystii oraz spotkaniu w sali parafialnej szczególnymi uczestnikami byli starsi i chorzy parafianie. Bardzo dziękuję im za obecność, wspólną modlitwę i ofiarowane cierpienia.

Bardzo proszę wszystkich Parafian, nie zapominajmy o osobach starszych i chorych, stanowią oni ważną cząstkę Kościoła, Waszej parafii. Nie bądźmy obojętni wobec ich cierpienia i trudnych doświadczeń, bądźmy z nimi i na miarę możliwości pomagajmy im. Uczmy też dzieci i młodzież szacunku i ducha służby wobec starszych i chorych.

W czasie wizytacji spotkałem się z dyrektorami szkół podstawowych z terenu waszej parafii. Bardzo dziękuję dyrekcjom, nauczycielom i pracownikom tych placówek za pracę na rzecz młodego pokolenia. Szczególnie chciałbym podziękować za oddaną pracę katechetyczną katechetom: pani Ewie Cieluch, pani Annie Tyjon, pani Lucynie Kryszczak oraz księdzu proboszczowi. Gratuluję bardzo dobrej współpracy parafii ze szkołami. Bardzo proszę, aby współpraca ta dalej rozwijała się harmonijnie.

Jednocześnie pragnąłbym przypomnieć wszystkim dorosłym: rodzicom, dziadkom, abyśmy wspólnie troszczyli się o jak najlepsze wychowanie młodzieży i dzieci. Dla dobrego wychowania ważne jest, abyśmy byli dla naszych najmłodszych parafian świadkami dobrego, uczciwego i zgodnego z Ewangelią życia chrześcijańskiego.

W Godzinie Miłosierdzia modliliśmy się na cmentarzu parafialnym za zmarłych parafian. Dziękuję Proboszczowi i Współpracownikom za troskę o cmentarz, o jego piękno i uporządkowanie. Parafianom dziękuję za troskę o groby najbliższych. Piękny cmentarz jest wyrazem naszej kultury, ale także wiary. Pamiętajmy o modlitwie za zmarłych, to najważniejszy przejaw naszej miłości wobec nich.

Ważnym czasem wizytacji było spotkanie z przedstawicielami grup parafialnych i osób zaangażowanych w życie parafii. W czasie tego spotkania usłyszałem wiele dobrych słów dotyczących wspólnej troski osób z różnych środowisk o dobro parafii.

Dziękuję wszystkim parafianom zaangażowanym w różne formy duszpasterstwa. Wasza modlitwa i zaangażowanie to prawdziwy skarb dla całej Wspólnoty parafialnej. Proszę, aby w każdej ze wspólnot, szanując jej charyzmat, troszczyć się o pogłębienie życia duchowego członków, o ducha miłości służebnej, wrażliwej na najbardziej potrzebujących oraz o roztropne zaangażowanie w życie Kościoła i świata zgodne z Ewangelią.

Dziękuję Księdzu Proboszczowi i przedstawicielom Rady Parafialnej za harmonijne łączenie troski o sprawy materialne parafii z działaniami duszpasterskimi integrującymi Parafian i pogłębiającymi ich życie wiarą.

W Waszej parafii budują się nowe domy, przybywają nowi mieszkańcy. Proszę, aby szukać sposobów przyjęcia ich, aby poczuli się wśród Was dobrze. Pokażmy im także drogę do kościoła, na niedzielną Eucharystię.

Ważnym polem działania parafii jest troska o biednych i potrzebujących w parafii. Dziękuję zespołowi charytatywnemu za zaangażowanie i konkretną pomoc ubogim, w ostatnich miesiącach także pomoc przybyłym Ukraińcom. Dbajmy, abyśmy zawsze zachowywali i pogłębiali wrażliwość na potrzebujących, wierząc, że pomagając im, pomagamy samemu Panu Jezusowi.

Proszę, aby trosce o pogłębienie ducha i harmonię między Parafianami, towarzyszyła otwartość i poszukiwanie nowych form pozyskania osób, które odeszły od wspólnoty Kościoła i nie uczestniczą w jej życiu sakramentalnym.

Parafia to także pewne dziedzictwo materialne. Bardzo dziękuję za podjęte w ostatnim czasie prace w kościele, jego otoczeniu, na plebanii i w domu parafialnym. Dziękuję za oddane zaangażowanie poprzedniemu Księdzu Proboszczowi, zmarłemu księdzu Jerzemu Kaniewskiemu, i obecnemu, a parafianom zatroskanym o dobro parafii, za zrozumienie i złożone ofiary. Zadbajmy teraz, aby piękny dom parafialny tętnił życiem.

Dziękując za wizytacyjne spotkania, które służyły wzajemnemu umocnieniu się w wierze, z myślą o dalszym rozwoju Waszej parafii, przekazuję następujące szczegółowe wskazania powizytacyjne

WSKAZANIA DUSZPASTERSKIE

 1. Szczególnej uwadze i trosce Księdza Proboszcza polecam świętowanie przez wiernych niedzieli jako Dnia Pańskiego. Przypominam parafianom o obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej.
 2. Proszę, aby przygotowanie dzieci do I Komunii świętej dokonywało się w parafii zamieszkania, trwało od początku roku szkolnego i aby towarzyszyła mu formacja rodziców.
 3. Proszę, aby przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania, było zgodne z wydaną ostatnio instrukcją diecezjalną: dokonywało się w parafii zamieszkania, w małych grupach, oraz trwało dwa lata. Proszę pamiętać także o formacji rodziców.
 4. Proszę powołać i formalnie zatwierdzić Parafialną Radę Duszpasterską i Parafialną Radę Ekonomiczną do 30.06.2023, oraz troszczyć się o regularność spotkań.
 5. Proszę znaleźć kolejnych panów do posługi Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej oraz posłać ich na stosowne przygotowanie do tej funkcji.
 6. Troszcząc się o dalszy rozwój parafii proszę wyszukać i posłać na stosowne kursy kandydatów na katechetów oraz katechistów parafialnych.
 7. Proszę, poprzez parafialny zespół Caritas, wspierać najbardziej potrzebujących w parafii, zwłaszcza osoby starsze i samotne.
 8. Proszę troszczyć się o regularność spotkań, formację i rozwój wspólnot parafialnych.
 9. Proszę troszczyć się i rozwijać duszpasterstwo młodzieży i dzieci.
 10. Proszę dalej modlić się i apostołować na rzecz budzenia nowych powołań kapłańskich i zakonnych, szczególnie poprzez modlitwę w pierwsze czwartki miesiąca.
 11. Proszę troszczyć się o wsparcie młodych małżeństw poprze wspieranie ruchów rodzinnych (np. Kościół Domowy), ale także poprzez działania dla szerszej grupy małżonków (jak wykłady, spotkania, warsztaty).
 12. Proszę szukać sposobów duszpasterstwa seniorów, których wielu zamieszkuje na terenie Waszej parafii

WSKAZANIA ADMINISTRACYJNE

 1. Po roztropnych konsultacjach ze specjalistami, proszę zamontować właściwe ogrzewanie kościoła parafialnego.
 2. Proszę dokończyć renowację ogrodzenia kościoła.
 3. Proszę uporządkować wystrój kościoła (zwłaszcza obrazy).
 4. Proszę urządzić toaletę ogólnodostępną w domu parafialnym i uporządkować teren po starej.
 5. Proszę zaktualizować księgę inwentarzową.
 6. Proszę przygotować pieczęć parafialną według nowych zasad.
 7. Proszę założyć księgę celebransów.
 8. Proszę założyć i prowadzić Księgi Obiektów Budowlanych.
 9. Proszę zredagować i umieścić na cmentarzu regulamin cmentarny
 10. Proszę, aby Ksiądz Proboszcz złożył swój testament do 30.06.2023 w Kurii Diecezjalnej w Kaliszu.

Przekazując powyższe wskazania powizytacyjne mam nadzieję, że pomogą one w pełniejszym życiu parafialnym.

Księdzu Proboszczowi oraz wszystkim Parafianom z serca błogosławię.

bp Damian Bryl

biskup kaliski