Pokuta i Pojednanie

spowiedzSakrament pokuty i pojednania jest spotkaniem Boga, który pragnienia zbawienia każdego człowieka, z grzesznikiem, który chce odwrócić się od swojego złego postępowania.

Dobra spowiedź powinna zawierać pięć koniecznych warunków:

  1. Rachunek sumienia wsparty modlitwą do Ducha Świętego o poznanie prawdy o swoim życiu i uczyniony w skupieniu, by we właściwy sposób odkryć działanie łaski Bożej i miłosierdzie Chrystusa, które obmywa z każdego grzechu.
  2. Szczery żal za grzechy – świadomość popełnionego zła i odrzucenia miłości Boga.
  3. Mocne postanowienie poprawy mające na celu prawdziwe pragnienie pozostawienia dotychczasowego życia wbrew Bożej miłości.
  4. Szczere wyznanie wszystkich grzechów śmiertelnych (także w kwestii ilości i motywacji popełnienia), które warunkuje ważność rozgrzeszenia.
  5. Zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu wyrażające się w naprawieniu krzywd i wypełnieniu pokuty nadanej przez kapłana w trakcie spowiedzi sakramentalnej.

Spowiedź w naszej parafii odbywa się podczas każdej mszy św. w niedzielę i przed każdą mszą w tygodniu, a także w I piątek miesiąca od godz. 16.00