OGŁOSZENIA PARAFIALNE

OGŁOSZENIA na XXXIII NIEDZ. ZW.-18.11.2018 A.D.

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem

Człowieczym”-niech śpiew przed Ewangelią skłoni nas do ciągłej gotowości!

1)Chrzest dzisiaj przyjmie Mikołaj Kempski. Chwała… Zmarli Stefan Gryczka,

Lidia Łuczak, Czesław Błaszczyk i Czesław Koczura. Wieczny…

2)Kandydaci do bierzmowania przychodzą w poniedziałek na Eucharystię o

g.18.00 i spotkanie na salce. Krąg Biblijny spotyka się w środę o g.19.30.

Grupa Modlitewna św. O. Pio spotyka się na Mszy św. w piątek o g.17.00.

3)Msze św. w kaplicy we wtorek, czwartek, piątek i sobotę rano.

4)Za tydzień, w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, będziemy czcili Jezusa

Chrystusa Króla Wszechświata. Na g.12.00 proszę rodziców i chrzestnych

z rocznymi dziećmi. Zabierzcie świece chrzcielne.

5)Prasa i kalendarze.