OGŁOSZENIA PARAFIALNE

OGŁOSZENIA na XXIV NIEDZ. ZW.-15.09.2019 A.D.

Radość jest konsekwencją nawrócenia. O tym jest dzisiejsza Ewangelia.

1)Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie i

przeprowadzenie naszego odpustu parafialnego i w poprzedzającą go Mszę

św. na cmentarzu.

2)W środę przypada święto św. Stanisława Kostki-Patrona polskiej młodzieży.

Ks. Wiktor zaprasza na Eucharystię o g.18.00 i pierwsze spotkanie młodzież

z klas VIII. W ten sposób rozpocznie się przygotowanie do przyjęcia

sakramentu bierzmowania.

3) Ks. Wiktor zaprasza młodzież, która przed wakacjami przystąpiła

do bierzmowania, na spotkanie w poniedziałek 16 września o g.18.30.

Podczas spotkania będzie wspólna modlitwa, posiłek, gra, oglądanie filmów,

rozmowy w realu.

4)Msze św. w kaplicy w poniedziałek, wtorek, czwartek i sobotę rano.

5)Prasa.