Aktualności

PROGRAM STYPENDIALNY FUNDACJI „DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA”

Przesyłam informację o programie stypendialnym Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, której beneficjentem stała się nasza diecezja. To nowa forma przyznawania dotychczasowych Stypendiów Papieskich, która może przynieść wiele korzyści materialnych i formacyjnych dla młodzieży objętej tym programem.

I. Dla kogo jest skierowany program?

 1. Stypendium dla uczniów szkół podstawowych i średnich

O pomoc mogą ubiegać się uczniowie szkoły podstawowej po I semestrze 7 klasy oraz szkół średnich. Warto zatem wybrać ucznia kończącego 7 lub 8 klasę szkoły podstawowej, aby mógł jak najdłużej korzystać z pomocy stypendialnej (nawet do zakończenia studiów).

Kryteria formalne dla uczniów szkół podstawowych i średnich:

 • średnia ocen w szkole podstawowej powinna przekraczać 4.8, natomiast w szkole średniej 4.5;
 • dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 70% najniższego wynagrodzenia brutto (w roku 2023 próg wynosi zatem 2243 zł);
 • kandydat powinien posiadać szczególne osiągnięcia w sporcie, nauce lub wolontariacie;
 • kandydat przed przystąpieniem do programu stypendialnego musi otrzymać pozytywną ocenę proboszcza, wychowawcy i katechety.

2. Studenci

Zasadniczo będąc studentem nie można wnioskować o stypendium (można je otrzymywać w kolejnych latach, jako kontynuacja wcześniejszego uczestnictwa w programie). Jednak nasza diecezja otrzymała szansę włączenia studentów w program stypendialny, którzy aktualnie uczą się w Kaliszu. Stypendia dla studentów są z dodatkowej puli, dlatego można ich zgłaszać niezależnie od kandydatów ze szkół podstawowych i średnich.

Kryteria formalne dla studentów:

 • Studia w trybie dziennym.
 • Dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 70% najniższego wynagrodzenia brutto. W roku 2023 próg wynosi zatem 2243 zł.
 • Kandydat powinien posiadać szczególne osiągnięcia w sporcie, nauce lub wolontariacie.

II. Wsparcie stypendialne:

 1. Finansowe:
 • dla uczniów szkół podstawowych i średnich – 480 zł miesięcznie;
 • dla studentów – 700 zł miesięcznie.

Stypendium dzieli się na:

 • Pakiet socjalny (np. na zakup odzieży, opłacenie ewentualnych kosztów zakwaterowania w bursie oraz pokrycie kosztów związanych z dojazdem do szkoły).
 • Pakiet naukowy (np. na zakup książek i podręczników, opłacenie zajęć dodatkowych czy zakup instrumentów muzycznych).

Stypendyści nie muszą wykazywać rozliczenia finansowego. 

2. Formacyjne

Program formacyjny zakłada sześć spotkań integracyjno-formacyjnych w ciągu roku szkolnego oraz udział w obozie wakacyjnym raz w roku w jednym z największych miast Polski. Uczestnicy sami wybierają dogodny dla siebie termin oraz miejsce obozu wakacyjnego.

III. Zgłoszenia.

 • Każdy dekanat może zgłosić jednego kandydata. Jeśli z danego dekanatu zostanie zgłoszonych więcej osób zostanie wybrany tylko jeden, który posiada najwyższe kwalifikacje na podstawie kryteriów.
 • Jeśli w danym dekanacie nie znajdzie się kandydat z klas 7 lub 8 szkoły podstawowej może zostać zgłoszony uczeń szkoły średniej.
 • Zgłoszenia w formie telefonicznej lub mailowej (najlepiej, aby kontaktowali się sami kandydaci lub ich rodzice):

nr. tel: 663369801
mail: artur.filipiak@dzielo.pl

Więcej informacji na stronie internetowej: https://dzielo.pl/stypendium/jak-zostac-stypendysta/#1474563142048-89de200c-d426         

Z wyrazami szacunku,

ks. Artur Filipiak
Diecezjalny Koordynator Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia