Chrzest

55da7a658e9e60ada1af586c580d5a5fSakrament chrztu należy – obok bierzmowania i Eucharystii – do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. „Chrzcić” – oznacza zanurzać w wodzie. Każdy ochrzczony zostaje zanurzony w śmierci Chrystusa, z której powstaje przez zmartwychwstanie z Nim jako „nowe stworzenie” (2 Kor 5,17).

Chrzest jest wprowadzeniem w życie wiary i początkiem niezwykłej zażyłości z Bogiem żywym – stanowi odpowiedź człowieka na zaproszenie do świętości.

Warunkiem podstawowym otrzymania chrztu jest pragnienie człowieka (wyrażone osobiście lub przez rodziców) i świadomość skutków przyjęcia sakramentu: wyciska na duszy niezatarte znamię; włącza we  wspólnotę Kościoła.

Dokumenty wymagane podczas rozmowy o udzieleniu sakramentu chrztu:
akt urodzenia kandydata;
zameldowanie rodziców (lub zamieszkanie ciągłe na terenie naszej parafii trwające powyżej 3 miesięcy);
zaświadczenia od kandydatów na chrzestnych (ukończony 16. rok życia; przyjęty sakrament bierzmowania; zaświadczenie o chrześcijańskim świadectwie życia wydane przez proboszcza parafii zamieszkania), które należy dostarczyć do kancelarii najpóźniej tydzień przed planowanym terminem chrztu.

W wypadku chrztu osoby pomiędzy 7. a 18. rokiem życia konieczna jest także pisemna prośba rodziców skierowana do proboszcza parafii o udzielenie tego sakramentu oraz świadectwo katechety o postępach w nauce religii w szkole.